Hva koster det å gå på Steinerskolen i Trondheim?

Skolepenger

Steinerskolen er blant de få skolene i Norge som har en alternativ pedagogikk som grunnlag for undervisningen. Staten dekker 85 % av driftsutgiftene, men ikke noe av kapitalutgiftene. Det gjør det nødvendig at også foreldrene bidrar med skolepenger. Utfakturering skjer fra august til september og varer i 12 måneder. Det betyr at skolepenger for et skoleår betales fra og med september til og med august påfølgende år.

Ved oppsigelse av plass i skoleåret, betales for oppsigelsesmåneden og den påfølgende måned.

Skolepengesatser gjeldende fra og med 01.04.2014:

For ett barn: 1500
For to barn: 2000
For tre eller flere barn: 2100

Barn i 1. klasse

For barn i 1. klasse kommer et obligatorisk tillegg på kr. 1050. Det inkluderer Fritidshjemmet fra 08.00 til 15.00. Hvis det ønskes utvidet opphold i Fritidshjemmet, se satser nedenfor.

Fritidshjemmet (SFO)

0 – 10t/uke: kr 1050
11 – 16t/uke: kr 1550
17 – 25t/uke: kr 2250
Enkeltdager  240

Moderasjonsordninger på Fritidshjemmet:

25 % søskenmoderasjon
25 % søskenmoderasjon for elever med søsken med barnehageplass i Trondheim kommune
Kostpenger: 240 kommer i tillegg

Begrunner søknad om egenbetaling for skolen og Fritidshjemmet rettes til daglig leder. Dokumentasjon må kunne framlegges. Søknadene behandles fortløpende. Avtalen vil maksimalt gjelde ut skoleåret, men kan fornyes ved søknad. Minstesatser som kan innvilges er for ett barn kr. 460, to barn kr 670, og for tre eller flere barn kr 770.

Vedtatt i styret 25.02.2014

Tilskudd til turer pr elev

4. klasse: Rørostur – dekkes av skolen
7.klasse: Leirskole – dekkes av skolen
10.klasse: Geologitur – dekkes av skolen
1. vg: Snøhuletur kr. 700 (egenandel kommer i tillegg)
2. vg: Seiltur kr. 700 (egenandel i tillegg)
3. vg: Studietur til utlandet kr 700 (egenandel i tillegg)